KOMUNIKAT

W związku z pytaniami dotyczącymi zakupu tablic udzielania pierwszej pomocy ( za 270 zł)

Zamieszczamy stosowny fragment rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26.09.1997r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – par 41 ust 1 pkt 4

Zapis rozporządzenia nie określa formatu instrukcji i nie nakazuje posiadania odrębnych instrukcji dla różnych jednostek chorobowych.

 

Biuro MPPOZ

 

41.1. Pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

  1. stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników;
  2. obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych;
  3. postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;
  4. udzielania pierwszej pomocy.