Konferencja Programowa PZ

 

W Warszawie zakończyło się trzydniowe spotkanie przedstawicieli związków należących do Porozumienia Zielonogórskiego. W spotkaniu uczestniczyło ponad 100 lekarzy pracodawców z całej Polski.

 

Tematyka konferencji dotyczyła najważniejszych zagadnień związanych z funkcjonowaniem systemy ochrony zdrowia. Dyskutowano także o bieżących sprawach POZ, w których aktywnie uczestniczy Porozumienie: ustawie o POZ, kontraktowaniu oraz funduszach unijnych.

 

Tematyka dyskusji panelowych dotyczyła najistotniejszych kwestii związanych z funkcjonowaniem organizacji tj. strategii, informatyzacji, finansowania oraz komunikacji.

– Zależy nam na poprawie prestiżu lekarza rodzinnego, przywrócenia jego roli przewodnika w systemie – podkreślał po prezentacji założeń do strategii PZ prezes Jacek Krajewski.