Kontrola z Urzędu Ochrony Danych Osobowych

W ostatnim czasie zaczęły pojawiać się osoby, które podają się za kontrolerów z Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W związku z tym należy zachować szczególną ostrożność podczas przyjmowania takiej osoby na kontrolę. PUODO co do zasady uprzedza Inspektora Ochrony Danych Osobowych o mającej odbyć się kontroli. Celem weryfikacji osób podających się za kontrolerów należy poprosić taką osobę o okazanie imiennego upoważnienia oraz legitymacji służbowej potwierdzającej, że jest on pracownikiem Urzędu. Jednym z zabezpieczeń takiej legitymacji jest hologram. Musi on być w każdej legitymacji, którą posługują się kontrolerzy z UODO. Jeżeli osoba przyjmująca kontrolera w danym podmiocie medycznym będzie miała wątpliwości co do dokumentów okazanych podczas kontroli, ma możliwość telefonicznego zweryfikowania, czy rzeczywiście osoba za którą się podaje jest pracownikiem UODO. W tym celu można skontaktować się pod numerem telefonu 22 531 07 71. Osoba odbierająca telefon może zweryfikować kontrolera: imię i nazwisko, numer legitymacji oraz fakty wydania  upoważnienia do kontroli w danym podmiocie. Poza tym należy bezzwłocznie skontaktować się z DPAG pod numerem 664 – 982 – 600. Do momentu, kiedy nie otrzymamy potwierdzenia z UODO lub IOD, osób kontrolujących nie wpuszczamy na teren placówki medycznej. Nie udostępniamy także żadnej dokumentacji. Analogiczna sytuacja przedstawia się w przypadku listów adresowanych do placówki medycznej, które informują o planowanej kontroli z UODO. W przypadku wcześniejszego zawiadomienia przyjedziemy do Państwa i przeprowadzimy wewnętrzna kontrolę celem sprawdzenia całej dokumentacji.