LIST OTWARTY DO MINISTRA ZDROWIA Adama Niedzielskiego 09.09.2020

 

Szanowni Państwo,

Przesyłamy list otwarty Federacji Porozumienie Zielonogórskie do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego.

Z poważaniem

Zarząd ZPMPPOZ

List otwarty do MZ 9.09.2020