Materiał dotyczący procedury szczepień oraz postępowania w anafilaksji

Szanowni Państwo,
Przesyłamy przygotowany materiał dotyczący procedury szczepień oraz postępowania w anafilaksji.

Z  poważaniem

Wojciech Pacholicki
Wiceprezes
Federacji PZ

Procedura szczepień 1-4 A4