Minister zdrowia dzieli pielęgniarki na lepsze i gorsze.

Minister zdrowia  dzieli pielęgniarki na lepsze i gorsze

 

Porozumienie Zielonogórskie wielokrotnie przedstawiało swoje stanowisko wobec planowanych podwyżek płac dla pielęgniarek, ministrowi Marianowi Zembali i organizacjom pielęgniarskim. Nie zgodziło się na dzielenie pielęgniarek na “lepsze” i “gorsze”.

 

Niestety porozumienie resortu zdrowia z samorządem pielęgniarskim pominęło podwyżki dla pielęgniarek ambulatoryjnych.

 

– Jesteśmy zdumieni faktem pominięto w negocjacjach około 30 tyś pielęgniarek zatrudnionych w praktykach POZ oraz mających umowy z NFZ – podkreśla Marek Twardowski, wiceprezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie. – Nie zgadzamy się z takim stanowiskiem. Wymaga ono pilnej rewizji.

 

– Jak dodaje Marek Twardowski Porozumienie  Zielonogórskie zawsze negocjowało warunki pracy dla wszystkich lekarzy POZ, nawet nie będących członkami PZ i nie dzieliło lekarzy POZ na “lepszych” i “gorszych”.

 

W czasie bezpośredniego spotkania z ministrem Marianem Zembalą Pismo w tej sprawie w najbliższych dniach trafi do Ministerstwa Zdrowia.