Mniej sprawozdawczości dotyczącej badań diagnostycznych

Rezygnacja ze sprawozdawczości każdego badania diagnostycznego oraz przekazywanie danych o badaniach  raz na pół roku, a nie kwartalnie – to najważniejsze zmiany, jakie wkrótce zaczną obowiązywać.

30 marca minister zdrowia podpisał znowelizowane rozporządzenie w  sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych.

31 marca rozporządzenie zostało skierowane do publikacji; wejdzie w życie po

14 dniach od ogłoszenia.

W uzasadnieniu nowelizacji podano, że zmiany stanowią realizację jednego z ustaleń uzgodnionych przez ministra zdrowia z przedstawicielami organizacji świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej. Chodzi o ograniczenia sprawozdawczości dotyczącej wykonanych badań diagnostycznych.

Zgodnie z tymi ustaleniami, zrezygnowano z obowiązku przekazywania danych
o każdym wykonanym badaniu diagnostycznym spośród badań wskazanych
w rozporządzeniu, wraz z informacją dotyczącą numeru PESEL osoby, której wykonano badanie.  Były to badania ultrasonograficzne, radiologiczne, spirometria, siedem badań z zakresu badań biochemicznych i immunochemicznych w surowicy krwi oraz jedno badanie z zakresu badania kału. Zgodnie z nowym rozporządzeniem,  dane o wykonanych badaniach przekazywane będą  wyłącznie w formie zbiorczej.

Kolejna zmiana dotyczy częstotliwości przekazywanych danych zbiorczych
o wykonanych badaniach diagnostycznych z okresu kwartalnego na półroczny.

Całe rozporządzenie dostępne tutaj:

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//516/12281501/12334465/dokument214065.pdf