Notatka ze spotkania w NFZ w dniu 07.06.2016 r

W dniu dzisiejszym w siedzibie Narodowego Funduszu Zdrowia odbyła się kolejna tura negocjacji dotyczących kontraktowania świadczeń na drugą połowę bieżącego roku.

W spotkaniu uczestniczyli p.o. Prezesa NFZ, pan Andrzej Jacyna wraz z urzędnikami NFZ,

ze strony FPZ:

  • Prezes Jacek Krajewski,
  • Wiceprezes Teresa Dobrzańska – Pielichowska,
  • Wiceprezes Marek Twardowski

wraz z ekspertami.

 

Przedstawiciele Federacji wskazali, iż przedmiotem rozmów w szczególności winno być:

 

  1. Ustalenie warunków przedłużenia umów o udzielanie świadczeń na drugą część roku 2016.

 

  1. Ustalenie sposobu przekazania świadczeniodawcom środków finansowych zagwarantowanych dla podstawowej opieki zdrowotnej na rok 2016, które nie zostały dotychczas wydatkowane.

 

  1. Z datą wejścia w życie zmiany ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przewidującą darmowe leki dla osób powyżej 75 roku życia – ustalenie nowego wskaźnika korygującego dla osób powyżej 75 roku życia – w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem tych pacjentów na wizyty lekarskie w podstawowej opiece zdrowotnej.

 

 

Strony ustaliły wysokość środków, które będą konieczne do sfinansowania propozycji Federacji, przy czym wobec rozbieżności danych źródłowych z których korzystały strony negocjacji i wykazania, iż NFZ przekazywał dane archiwalne, a nie bieżące – ustalono, że NFZ przekaże stosowne dane dotyczące pierwszych czterech miesięcy roku 2016 przedstawicielom Federacji w najbliższych dniach.

Strony omówiły również problem związany z małą ilością lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, przedstawiając propozycje rozwiązań tej kwestii.

Przedstawiciele Federacji wskazali także inne, bieżące problemy związane z realizowaniem umów o udzielanie świadczeń, w szczególności złożyli propozycję, wedle której zmiany w portalu świadczeniodawców mieliby realizować – zamiast świadczeniodawców – urzędnicy NFZ.

Na zakończenie strony uznały, iż dla ustalenia stanowisk i uzyskania przez NFZ opinii Ministra Zdrowia, konieczne jest przeprowadzenie kolejnego spotkania, którego termin ustalono na 15.06.2016 roku.

biuro MPPOZ

nfz