O przyszłości lekarza rodzinnego na konferencji organizowanej przez Termedia

“Przyszłość lekarza rodzinnego, POZ i AOS: Co zrobić, żeby lekarz POZ stał się rzeczywistym fundamentem systemu?” – to tytuł jednego z panelu konferencji poświęconej priorytetom w ochronie zdrowia, zorganizowanej 13 stycznia b.r. w Warszawie przez Termedia.
Wśród panelistów był prezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie Jacek Krajewski, który podkreślał m.in. konieczność rzetelnego zdiagnozowania kondycji POZ i na tej podstawie opracowania programu naprawczego. Zdaniem Jacka Krajewskiego, pilnej poprawy wymaga odbiurokratyzowanie POZ, a także umożliwienie lekarzom rodzinnym leczenie według posiadanych przez nich kompetencji.
– Z jednej strony wymaga się od nas, byśmy załatwiali 80 proc. potrzeb zdrowotnych, ale z drugiej – ogranicza się nasze kompetencje – mówił Jacek Krajewski, podkreślając, że lekarze POZ są zmuszeni do zbyt częstego kierowania pacjentów do specjalistów tylko dla potrzeb właściwego prowadzenia dokumentacji.
Podczas panelu dyskutowano także o różnicy między pojęciem lekarza rodzinnego a lekarza POZ. Na ten niuans zwrócił uwagę Jarosław Drobnik, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, którego zdaniem zastąpienie pierwszego pojęcia drugim wypacza ideę reformy, w której podstawą systemu miała być medycyna rodzinna.
Prezes PZ Jacek Krajewski podkreślił, że w POZ pracuje zaledwie 1/3 specjalistów medycyny rodzinnej, co także wymaga zmiany. Być może niektóre z bolączek POZ rozwiąże ustawa, której założenia ma opracować zespół powołany przez ministra zdrowia, a w którego pracach uczestniczą także przedstawiciele Porozumienia Zielonogórskiego.

Source:: Informacje Krajowe PZ

Dodaj komentarz