Mazowieckie Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia powstało w 2005 roku dzięki połączeniu dwóch Związków Pracodawców Mazowieckiego Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia z siedzibą w Goworowie i Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Mazowsza z siedzibą w Radomiu.

Dzisiaj Związek zrzesza 200 podmiotów działających w obszarze ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.

Podstawowym zadaniem MPPOZ jest zapewnienie sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania zrzeszonych przychodni.

Zadanie to realizowane jest poprzez:

  • Wsparcie w relacjach Przychodnia – NFZ ; Przychodnia – organy nadzorujące i kontrolne.
  • Pomoc w zakresie rozwiązań prawnych i organizacyjnych związanych z realizacją kontraktu.
  • Opracowywanie odpowiednich standardów i procedur, w ramach statutowych zadań MPPOZ realizowane są liczne szkolenia i warsztaty zarówno dla kadry zarządzającej jak i pracowników.
  • Wdrażanie procedur związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem i jakością – procedury ISO, ABI – administracja danymi osobowymi, rozbudowane procedury ubezpieczeniowe.
  • Wsparcie przychodni w informatyzacji – od prostych rozwiązań gabinetowych ułatwiających sprawozdawczość do pełnego wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej.
  • Członkowie MPPOZ mają również dostęp do rabatów na portalu MedycznyMarket.pl co pozwala znacząco obniżyć koszty prowadzonej działalności.
  • Mazowieckie Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia jest członkiem Federacji Porozumienie Zielonogórskie
  • Współpracujemy również z innymi organizacjami i podmiotami działającymi na rzecz poprawy systemu opieki zdrowotnej w Polsce