Obowiązek uzupełnienia danych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia.

Szanowni Państwo,

W przypadku otrzymania maila dot. obowiązku uzupełnienia danych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia (SEZOZ) informujemy, że obowiązek ten dotyczy podmiotów leczniczych, które posiadają przynajmniej jeden z poniżej wymienionych sprzętów medycznych:

1)   angiograf;

2)   aparat do brachyterapii HDR;

3)   aparat do brachyterapii LDR/MDR;

4)   aparat do brachyterapii PDR;

5)   aparat kobaltowy;

6)   aparat kobaltowy GAMMAKNIFE;

7)   aparat PET/CT;

8)   aparat rentgenowski do radioterapii śródoperacyjnej;

9)   aparat rezonansu magnetycznego;

10)  aparat SPECT/CT;

11)  aparat USG do oceny przepływów mózgowych;

12)  cyklotron do radioterapii protonowej oka;

13)  kamera GAMMA do izotopowych badań operacyjnych;

14)  mammograf;

15)  medyczny akcelerator CYBERKNIFE;

16)  medyczny akcelerator do radioterapii śródoperacyjnej;

17)  medyczny akcelerator liniowy do tomoradioterapii;

18)  medyczny akcelerator liniowy niskoenergetyczny lub wysokoenergetyczny;

19)  stacjonarny aparat rtg;

20)  tomograf komputerowy;

21)  urządzenie do pozaustrojowej oksygenacji krwi (ECMO);

22)  urządzenie do bezpiecznego transportu chorych w warunkach pełnej izolacji oddechowej.

Podmioty posiadające w/w sprzęty są zobowiązane do zalogowania się w SEZOZ i podania w nim poniżej wymienionych danych:

1)   adres przedsiębiorstwa, w którym znajduje się wyrób medyczny;

2)   rok produkcji wyrobu medycznego;

3)   liczbę badań albo zabiegów wykonanych przy użyciu wyrobu medycznego w okresie ostatnich 12 miesięcy, z wyłączeniem wyrobu medycznego, o którym mowa w pkt 22 załącznika do rozporządzenia;

4)   przewidywany okres eksploatacji wyrobu medycznego, zgodny z zaleceniami wytwórcy.

Pozostałych podmiotów obowiązek ten nie dotyczy.
Strona do logowania pod poniższym linkiem:
SEZOZ