PILNE!!! Aneks do umowy POZ – zmiany od 1.VIII.2017r. zgodnie z zarz. 72/2017/DSOZ Prezesa NFZ

W związku z zarządzeniem nr 72/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2017 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej,  prosimy o jak najszybsze podpisanie i przekazaniem aneksów do NFZ z uwagi na zmiany od sierpnia, które trzeba rozliczyć na koniec miesiąca.

Zarząd MPPOZ