Pilne! Komunikat mail do członków.

Koleżanki i Koledzy,
w związku z pytaniami z kilku województw, na temat terminu składania wniosków o zawarcie umów na 2016 r. uprzejmie przypominamy, że w tej sprawie zaczęły się rozmowy z Ministrem Zdrowia.
Jesteśmy przekonani, że rozmowy te przyniosą pozytywny skutek, w naszym przekonaniu obecna treść proponowanych umów jest potencjalnie niebezpieczna dla świadczeniodawców poz.
Jednocześnie przypominamy, że termin 10 grudnia, wyznaczony przez NFZ nie wynika z ustawy, jest jedynie terminem technicznym płatnika – wynika z Zarządzenia Prezesa NFZ i “obowiązywał” również i w latach poprzednich. Prosimy oczekiwać na stosowne informacje od Zarządów Związków Wojewódzkich
Zarząd Funkcyjny PZ