Podsumowanie 2019r. i informacja o rozpoczęciu kontroli w Podmiotach medycznych w 2020r.

Szanowni Państwo,
w roku 2019 r. przeprowadziliśmy wizyty kontrolne w 83 placówka medycznych należących do Mazowieckiego Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia. Celem naszych kontroli było zidentyfikowanie obszarów wymagających korekty oraz wyznaczenie właściwych kierunków zmian w funkcjonowaniu placówek. Nasi Audytorzy przeprowadzili kontrole m.in. pod kątem zgodności dokumentacji z obowiązującymi przepisami prawa, bezpieczeństwa infrastruktury technicznej i teleinformatycznej, czy znajomości zasad ochrony danych osobowych wśród pracowników/współpracowników placówek. Kontrole nie wykazały rażących naruszeń ochrony danych osobowych, zaś w przypadku obszarów wymagających korekt są one wprowadzane na bieżąco.
Oprócz przeprowadzonych kontroli, przez cały rok przesyłali Państwo wiele zapytań, na które z chęcią odpowiadaliśmy. Pytania dotyczyły m.in. udostępniania danych innym podmiotom, zawierania umów powierzenia, zgodności stron internetowych z przepisami RODO, współpracy pielęgniarek szkolnych ze szkołami. Dziennie, w dni robocze, oprócz wielu telefonów pod numer infolinii ojom: +48 664 982 600 otrzymujemy od Państwa średnio 11 maili z bieżącymi zapytaniami i dokumentami do weryfikacji.
Nowy rok często wiąże się ze zmianami w przepisach, które nie ominą także podmioty medyczne. Ustawodawca w tym roku przygotował też szereg zmian, m.in. obowiązujące już od 01.01.2020 r. e-recepty czy nowe przepisy, które zastąpią rozporządzenie Ministra Zdrowia z 9.11.2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Zmiany będą przede wszystkim dotyczyły prowadzenia dokumentacji medycznej, ograniczenia objętości danych w dokumentacji oraz elektronicznej dokumentacji medycznej.
O wszystkich zmianach Państwa dotyczących, będziemy informować na bieżąco.
***
Informujemy, iż wraz z miesiącem lutym rozpoczniemy nowy cykl wizyt kontrolnych, na które rozpoczęliśmy telefoniczne zapisy.
Dokładamy wszelkich starań aby Państwa placówki były odpowiednio zabezpieczone w zakresie przetwarzanych przez Państwa danych osobowych.
Zachęcamy Państwa do bieżącego kontaktu z DPAG.
Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, bądź wątpliwości dotyczące ochrony danych osobowych, kwestie sporne, pisma od pacjentów, zapotrzebowanie na dodatkowe szkolenie dla pracowników to przypominamy, iż jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Jesteśmy dostępni pod adresem mail: ojom@dpag.pl i pod numerem telefonu: 664 982 600.

Z pozdrowieniami,

Zespół DPAG