Podsumowanie sprawdzeń DPAG w jednostkach medycznych

Dla naszej firmy okres wakacyjny był niezwykle intensywnym czasem wykonywania sprawdzeń rocznych,  dodatkowych audytów procesów ochrony danych osobowych i dodatkowych szkoleń dla personelu w jednostkach medycznych.
Od 1 lipca do 15 sierpnia odwiedziliśmy ponad 30 jednostek medycznych zrzeszonych w MPPOZ.

Znakomita większość podmiotów medycznych działa zgodnie z procesami wprowadzonymi przez DPAG odnośnie zgodności przetwarzania danych osobowych. Wszystkie dodatkowe bądź brakujące dokumenty były przez nas przygotowywane i przesyłane do Państwa po sprawdzeniach.

Pragniemy jednak zwrócić uwagę na najczęściej pojawiające się nieprawidłowości i pytania.
1. Brak umów powierzenia – w przypadku podpisywania umów z podmiotami zewnętrznymi prosimy o zwrócenie uwagi aby były podpisywane umowy powierzenia – jeżeli otrzymują Państwo zewnętrzną umowę – prosimy o przesłanie jej do nas celem weryfikacji zapisów z zakresu ochrony danych osobowych – adres mail dedykowany dla Państwa: ojom@dpag.pl
2. Upoważnienia dla pracowników – jest to niezwykle ważny dokument – wzór upoważnienia jest zawarty w draftach dokumentów przygotowanych przez pracowników DPAG i przekazanych Państwu – prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na to aby upoważnienia były nadawane wszystkim nowym pracownikom, wycofywane zaś zwolnionym (o ile nie wprowadzili Państwo zapisu o ustaniu upoważnienia wraz z rozwiązaniem stosunku pracy), przypadku zmiany stanowiska należy sprawdzić, czy zakres upoważnienia nie powinien zostać uaktualniony.
3. Brak informacji o monitoringu bądź niepełna informacja o monitoringu – prosimy o zgłoszenia do DPAG pod wskazany adres mail lub numer infolinii dla podmiotów medycznych informacji o zapotrzebowaniu na tabliczki „Monitoring” – niezwłocznie wyślemy je do Państwa. Tabliczki muszą zostać uzupełnione o dane podmiotu medycznego i powieszone w widocznym miejscu.
4. Rekrutacja nowych pracowników – brak szkoleń. Zwracamy szczególną uwagę na to aby wszyscy pracownicy w Państwa podmiotach przechodzili szkolenia z procedur ochrony danych osobowych przyjętych w Państwa organizacji – prosimy o zgłaszanie zapotrzebowania na szkolenia pod adres mailowy: ojom@dpag.pl

Przede wszystkim zachęcamy do kontaktu z naszym zespołem – jeżeli nie są Państwo pewni jak należy odnieść się do zapisów w umowach od kontrahentów, rekrutują Państwo nowych pracowników, bądź zmienia się cokolwiek w Państwa organizacji co może mieć wpływ na procesy danych osobowych prosimy o kontakt z naszym biurem – jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Adres mail do kontaktu z DPAG: ojom@dpag.pl, numer telefoniczny: +48 664 982 600