Podwyżki dla pielęgniarek i położnych od 01.09.2016.

W związku ze zbliżającym się terminem kolejnych podwyżek dla pielęgniarek i położnych przypominamy, że od dnia 1 września 2016 r. pielęgniarki powinny dostać średnio 800 zł (kwota ta zawiera w sobie podwyżkę już przyznaną od 01.09.2015 r., a dla POZ – przyznaną od 01.01.2016 r.)

Wobec powyższego poniżej przypominamy, jakie kroki w związku z tym należy poczynić.

  1. Dla przychodni posiadających umowy we wszystkich rodzajach świadczeń, za wyjątkiem umów POZ i wysokospecjalistycznych:

1)      w terminie do 14 sierpnia 2016 r. za pośrednictwem SZOI (zakładka UMOWY →Wzrost wynagrodzeń) przekazać informację według stanu zatrudnienia na dzień 01 sierpnia 2016 r. o pielęgniarkach i położnych oraz liczbie etatów lub przeliczników etatów w poszczególnych rodzajach umów;

2)      po  otrzymaniu zmian umów (aneksów) uwzględniających przekazanie środków na wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych przekazać propozycję podziału środków na wzrost wynagrodzeń do okręgowej rady pielęgniarek i położnych ORPiP lub, jeżeli takie w przychodni działają, związkom zawodowym pielęgniarek i położnych zrzeszającym wyłącznie pielęgniarki i położne;

3)      po otrzymaniu pozytywnej opinii ORPiP lub zawarciu porozumienia ze związkami zawodowymi kopię opinii lub porozumienia należy odesłać do NFZ wraz z aneksem zmieniającym

4)      w przypadku nieotrzymania pozytywnej opinii w terminie 21 dni od złożenia propozycji lub niezawarci porozumienia ze związkami należy samemu dokonać podziału środków na wzrost wynagrodzeń i kopię dokumentu przekazać z aneksem do NFZ;

5)      co miesiąc wraz z fakturą przekazywać oświadczenie określone na dzień dzisiejszy w załączniku nr 8 do zarządzenia nr 70/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 października 2015 r.

  1. Dla przychodni posiadających umowy POZ:

1)      po otrzymaniu zmian umów (aneksów) uwzględniających przekazanie środków na wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych przekazać do okręgowej rady pielęgniarek i położnych ORPiP lub, jeżeli takie w przychodni działają, związkom zawodowym pielęgniarek i położnych zrzeszającym wyłącznie pielęgniarki i położne;

2)      po otrzymaniu pozytywnej opinii ORPiP lub zawarciu porozumienia ze związkami zawodowymi kopię opinii lub porozumienia należy odesłać do NFZ wraz z aneksem zmieniającym;

3)      w przypadku nieotrzymania pozytywnej opinii w terminie 21 dni od złożenia propozycji lub niezawarci porozumienia ze związkami należy samemu dokonać podziału środków na wzrost wynagrodzeń i kopię dokumentu przekazać z aneksem do NFZ;

4)      co miesiąc wraz z fakturą przekazywać oświadczenie określone na dzień dzisiejszy w załączniku nr 6 do umowy POZ (stanowiącej załącznik nr 2 do zarządzenia nr 50/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 27 czerwca 2016 roku);

5)      stawki kapitacyjne w okresie 01.09. – 31.12.2016 r. ulegają zwiększeniu o kwoty:

– w przypadku pielęgniarki środowiskowej o 0,38 zł

– w przypadku położnej środowiskowej o 0,40 zł

– w przypadku pielęgniarki szkolnej o 1,18 zł

W razie wątpliwości pytania prosimy przesyłać mailem na biuro@pzmazowsze.pl

Pozdrawiam

_______________________________________________
Katarzyna Sadurska
Wiceprezes Zarządu Mazowieckiego Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia