Pół roku Konstantego Radziwiłła w Ministerstwie Zdrowia

Podczas dzisiejszej Rady Ministrów minister zdrowia Konstanty Radziwiłł podsumował pierwsze sześć miesięcy swojej pracy w resorcie. Do największych wyzwań związanych z naprawą sytuacji w służbie zdrowia zdrowia, z którymi przyszło mu się zmierzyć, zaliczył m.in. kolejki, niedofinansowanie oraz bałagan w systemie ochrony zdrowia. Zapewnił, że dla rządu Prawa i Sprawiedliwości usprawnienie opieki zdrowotnej jest jednym z priorytetów.

Pierwsze pół roku minęło pod hasłem naprawy służby zdrowia w Polsce – w tym czasie udało się zrobić bardzo dużo: nie tylko rozpoczęto prace nad głębokimi reformami, lecz także uchwalono zapowiadane projekty.

 • Projekt 75+ – prezydent podpisał przygotowaną przez resort zdrowia ustawę wprowadzającą bezpłatne leki dla osób, które ukończyły 75 lat.
 • Dyrektywy dotyczące krwiodawstwa – ustawa implementująca dyrektywy do polskich przepisów znajduje się na ostatnim etapie prac parlamentarnych. Przez pół roku udało się przygotować rozwiązania, które wprowadzają nowoczesny system e-krew i wdrażają przepisy unijne.
 • Dyrektywa tytoniowa – przygotowany przez resort projekt ustawy implementującej został przekazany do Sejmu.
 • Mapy potrzeb zdrowotnych – zostały przygotowane w terminie. Aby inwestycje w ochronie zdrowia były podejmowane na podstawie rzetelnych analiz opartych na demografii i epidemiologii, Ministerstwo przygotowało tzw. Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Służbie Zdrowia (IOWISZ). Będzie on służył do odpowiedniego kierowania środków inwestowanych w rozwój infrastruktury. Obecnie jest testowany.
 • Informatyzacja ochrony zdrowia – to jeden z priorytetów kierownictwa resortu. Obecnie trwają prace nad rozliczeniem środków europejskich przeznaczonych na to przedsięwzięcie – został rozpisany nowy harmonogram wdrożeń.
 • Zwiększenie miejsc na uczelniach medycznych – od roku akademickiego 2016/2017 na uczelniach medycznych będzie studiowało o ok. 20% więcej studentów, powróci także staż podyplomowy. Projekt jest już gotowy, niebawem trafi pod obrady rządu.

Minister Konstanty Radziwiłł poinformował, że w ciągu 6 miesięcy wydał 33 rozporządzenia wykonawcze (w tym 15 zaległych).  Kilkanaście kolejnych znajduje się  w konsultacjach i uzgodnieniach lub na ostatnim etapie prac. Przypomniał również o tym, że w ubiegłym roku – po raz pierwszy od dawna – udało się w terminie podpisać umowy z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej.

Minister zaznaczył, że nowe kierownictwo resortu przełamuje dotychczasową niemoc, a głównym kierunkiem reform systemu opieki zdrowotnej jest przenoszenie odpowiedzialności za finansowanie systemu na budżet państwa.

W przygotowaniu jest kilka ważnych projektów:

 • ustawa dekomercjalizacyjna – ustawa zmieniająca ustawę o działalności leczniczej, która ma uwzględnić przede wszystkim interesy pacjentów
 • przeniesienie finansowania szczepień z NFZ do budżetu państwa – tak jak to było przed zmianami wprowadzonymi przez poprzedni rząd
 • likwidacja barier w dostępie do podstawowej opieki zdrowotnej – umożliwienie korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej również tym pacjentom, którzy w systemie e-WUŚ „wyświetlają się” na czerwono
 • uproszczenie nadmiernej biurokracji w ochronie zdrowia – prace zakończył tzw. zespół ds. absurdów. Obecnie przygotowywane są zmiany w ustawach i rozporządzeniach
 • likwidacja Narodowego Funduszu Zdrowia (szczegóły zostaną przedstawione w drugiej połowie roku).

Szef resortu zdrowia poinformował, że w harmonogramie prac legislacyjnych Ministerstwa na 2016 r. znajduje się ok 35 ustaw, nad którymi już trwają bądź rozpoczynają się prace.

czytaj więcej pod linkiem: http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/pol-roku-konstantego-radziwilla-w-ministerstwie-zdrowia/

rm

źródło: http://www.mz.gov.pl/