POPARCIE DLA INICJATYWY USTAWODAWCZEJ NABIERA TEMPA

 

Wzrost nakładów na opiekę zdrowotną do 6,8 proc. PKB – to główny cel obywatelskiego projektu ustawy, który ma szansę wejść pod obrady sejmu, jeśli poprze go co najmniej 100 tysięcy osób. Lekarze Porozumienia Zielonogórskiego także zbierają  podpisy poparcia. Pacjenci ze zrozumieniem przyjmują pomysł i chętnie składają podpisy. Czasu pozostało jednak niewiele: obywatelski projekt może być procedowany równolegle z projektem rządowym (zakładającym wzrost nakładów do 6 proc. PKB do 2025 r.), jeśli do końca listopada podpisy znajdą się w rękach Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej.

Przypomnijmy: 9 listopada br Marszałek Sejmu RP przyjął zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w którym znalazł się zapis o nakładach na ochronę zdrowia w wys. 6,8 proc. PKB. Tym samym projekt ustawy został usankcjonowany do dalszego procedowania.

W opublikowanym 23 listopada br. raporcie NIK czytamy:

„Polska, pod względem wydatków na zdrowie, jest w ogonie krajów europejskich. Pomimo zwiększenia o ponad 3,2 mld zł w 2016 roku (w stosunku do roku poprzedniego) wartości umów zawartych ze świadczeniodawcami, system ochrony zdrowia w naszym kraju jest wciąż niedofinansowany co powoduje, że dostęp pacjentów do świadczeń medycznych jest wciąż znacznie ograniczony”.

NIK podkreśla też, że średni czas oczekiwania pacjentów na udzielenie świadczenia wydłużył się w przypadku większości analizowanych oddziałów, pracowni, zakładów i poradni. Według raportu, wydatki  bieżące na ochronę zdrowia w Polsce w 2016 r. stanowiły 6,4 proc. PKB (wydatki ogółem, publiczne i prywatne), co znacząco odbiega od wartości notowanych w innych krajach europejskich. Podobnie sytuacja przedstawiała się przy porównaniu kwot wydatkowanych na jednego mieszkańca w tych krajach. Tak niskie wydatki na zdrowie w Polsce świadczą o niedofinansowaniu systemu ochrony zdrowia i skutkują ograniczeniem dostępu do świadczeń medycznych.