Poradnia Medycyny Paliatywnej

Od 10 kwietnia 2017 w Przychodni Świerczewo, na podstawie umowy                                      

 z Narodowym Funduszem Zdrowia, rozpoczyna swoją działalność                          

Poradnia Medycyny Paliatywnej

 Poradnia sprawuje ambulatoryjną opiekę nad chorymi z bólem, dusznością, lękiem  w trakcie leczenia onkologicznego i u pacjentów zdyskwalifikowanych z leczenia przyczynowego przez onkologów. Przyjmujemy zarówno chorych, u których stwierdzono chorobę nowotworową, jak i tych, którzy są  w trakcie chemioterapii lub radioterapii, a także osoby, które nie radzą sobie z wszechogarniającym bólem.

PROFIL DZIAŁALNOŚCI

Opieką paliatywno-hospicyjną według zarządzenia Narodowego Funduszu Zdrowia mogą być objęci pacjenci z następującymi chorobami:

– nowotwory

– zakażenia OUN wywołane wirusami powolnymi

– układowe zaniki pierwotne zajmujące OUN, np. SLA

– kardiomiopatia – w okresie schyłkowym

– niewydolność oddechowa- zaawansowana

– owrzodzenie odleżynowe

 

W ramach poradni medycyny paliatywnej udzielane są:

konsultacje lekarskie obejmujące głównie

– ustalenie optymalnego leczenia objawowego dla pacjenta i pisemną informację zwrotną do lekarza kierującego

– monitorowanie terapii

– wypisywanie recept , orzeczeń, zaświadczeń

– wykonanie niezbędnych do prowadzenia skutecznej terapii badań laboratoryjnych i aparaturowych

porady pielęgniarskie dotyczące głównie

– postępowania dietetycznego

– profilaktyki i leczenia odleżyn

– postępowania i leczenia obrzęku limfatycznego w warunkach domowych

– obsługi sprzętu medycznego (koncentrator tlenowy, pompa infuzyjna, igła typu motylek i inne)

– przekazywania materiałów informacyjnych i instrukcji, dotyczących specjalistycznej pielęgnacji oraz leczenia objawowego

porady psychologiczne

 

       wykonywane procedury:

– płukanie portów naczyniowych (igłę Hubera chory zakupuje samodzielnie)

– zakładanie kaniul podskórnych typu motylek

 

W poradni sprawowana jest opieka nad chorymi, którzy mogą przybyć do poradni  lub chorymi w ogólnym stanie – stabilnym, którzy ze względu na ograniczoną możliwość poruszania się, wymagają porad w domu chorego.

Porady/wizyty domowe nie mogą być realizowane częściej niż dwa razy w tygodniu. Chorzy, którzy wymagają częstszych wizyt lub ciągłej, profesjonalnej opieki będą kierowani do hospicjum.

 

ZESPÓŁ

Lekarz:

Barbara Potaczek – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, w trakcie specjalizacji z medycyny paliatywnej

Pielęgniarki:

Anna Lewicka- specjalista pielęgniarstwa medycyny paliatywnej

Barbara Lewicka – pielęgniarka dyplomowana

Psycholog:

Izabela Zgorzelska- psycholog kliniczny, psychoonkolog

Barbara Iwosa – psycholog

GODZINY PRACY PORADNI PALIATYWNEJ

poniedziałek:    14:00-18:00

środa:                  14:00-18:00 

piątek:                 8.00-12.00   

Wizyty domowe po osobistym uzgodnieniu z lekarzem.

Do płukania portu naczyniowego należy zgłosić się z igłą Hubera.

REJESTRACJA do poradni codziennie osobiście lub telefonicznie.

Przychodnia Świerczewo, ul Świerczewo 35, 06-300 Przasnysz

Rejestracja czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-18:00

Telefon 29 752 20 78

Do rejestracji chorego (i na pierwszą wizytę) konieczne są:

– skierowanie od lekarza rodzinnego lub innego specjalisty

– dowód ubezpieczenia

– dostępne kopie dokumentacji medycznej związanej z chorobą.