Powtórne zapytanie o dostęp do informacji publicznej pod rygorem kroków prawnych

Szanowni Państwo,

Jeżeli nie była wcześniej udzielona odpowiedź, to w załączeniu przesyłam wzór pisma ustalonego przez naszego prawnika.

Uwaga:  Odpowiedz dotyczy tylko tego pisma i nie jest wzorem odpowiedzi w przypadku otrzymania podobnych pism od innych osób. 

W przypadku otrzymania podobnych pism należy skontaktować się z biurem Związku.

wzór pisma

biuro MPPOZ