PRAWO ATOMOWE-LEKARZ

Przekazujemy Państwu dokument zagadnień prawnych dla lekarzy, związanych z aspektami prawnymi właściwego wykonania badań diagnostycznych i zabiegów z zakresu radiologii zabiegowej oraz za ograniczenie do minimum ekspozycji pacjenta na promieniowanie jonizujące.