Projekt naszej ustawy refundacyjnej już w tym tygodniu w Sejmie!

Projekt naszej ustawy refundacyjnej już w tym tygodniu w Sejmie!

 -Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty zaplanowane zostało na 3. posiedzenie Sejmu, które odbędzie się w dniach 2 i 3 grudnia 2015 r. – poinformowała Porozumienie Zielonogórskie Kancelaria Sejmu.

Przypomnijmy, że projekt przygotowany przez ekspertów PZ w obecnej kadencji ma numer druku sejmowego 25.

 Podczas pierwszego czytania Porozumienie Zielonogórskie będzie reprezentować Jacek Krajewski, prezes zarządu oraz Tomasz Zieliński, ekspert PZ.