Promocyjna cena szczepionek na grypę w sezonie 2016/2017

Szanowni Państwo!

informujemy, iż partnerem „ Akcji grypa”  w sezonie 2016/17 jest  firma Mylan obecny właściciel marki   Influvac.      

Jednocześnie przypominamy  świadczeniodawcom informację, iż dopuszczalne jest przez nich wykonywanie szczepień zalecanych – na dotychczasowych zasadach, tj. przy sprzedaży samej usługi szczepienia – i pobieranie z tego tytułu stosownej opłaty – w jednej z dwóch form:

  1. Szczepienia są realizowane przez świadczeniodawcę poz poza czasem, w którym udziela świadczeń medycznych w ramach kontraktu z NFZ, a więc:

 – przed godziną 08:00 lub po godzinie 18:00 oraz w dni wolne,

Czyli w takim przypadku należy umieścić informację w przychodni , że szczepienia z grupy zalecanych realizowane są np. w godzinach 7/30-8/00 i 18/00 – 18/30, a mogą być realizowane na dotychczasowych zasadach bez żadnych ograniczeń

lub:

  1. Szczepienia realizowane są przez podmiot leczniczy, który nie ma umowy na realizację świadczeń poz z Funduszem (czyli odrębny podmiot leczniczy, który może mieć zawartą umowę z NFZ – ale nie obejmującą świadczeń poz).

Wykonywanie szczepień w jednej z dwóch opisanych wyżej form jest całkowicie dopuszczalne i nie będzie się wiązać z negatywnymi konsekwencjami dla świadczeniodawców.

Pragniemy serdecznie Państwa zachęcić do aktywnego realizowania szczepień, ze względu na długofalowy efekt farmako-ekonomiczny. Zaszczepiona populacja w sezonie grypowym, nie choruje i nie zaraża, a jeżeli choruje to nie wymaga całej serii dodatkowych badań za które należy płacić ze stawki kapitacyjnej. Im więcej zaszczepionych tym mniejsze koszty funkcjonowania praktyki w sezonie grypowym.W przesłanym materiale znajdziecie Państwo  druk zamówienia. Proszę o przesłanie tego materiału wszystkim członkom Państwa związku wojewódzkiego. Druk zamówienia proszę umieścić tylko na stronach kodowanych związku.

Cena szczepionki dla członków Federacji PZ to 15,99 zł brutto

Zamówienia można składać:

  1.   elektronicznie za pośrednictwem strony: https://pz.poltraf.pl/

  1. mailowo korzystając z adresu e-mail – uzupełniając i wysyłając druk załączonego zamówienia: influenza@poltraf.pl

  1. telefonicznie, pod numerem telefonu: 71-721-50-40  (konieczne prosimy o poinformowanie telemarketera, o przynależności do Federacji “Porozumienie Zielonogórskie”)

  1.  faxem, pod numerem:  42-288-45-89.

  1. dwa dodatkowe nr tel. dedykowane tylko do obsługi Państwa zamówień:    509  413  484         571  295  289  

Biuro MPPOZ