Informujemy, iż w ramach Komisji Oceny Ofert w postępowaniu na wybór najkorzystniejszych ofert na usługi szkoleniowe  realizowane w ramach projektu „Przyjazny POZ- Zadowolony pacjent” współfinansowanego z współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zostali wyłonieni następujący Wykonawcy w ramach poszczególnych części:
 

Część 1:

Wybrano: IMPACT TRAINING Adam Sobiechart

Część 2:

Wybrano: IMPACT TRAINING Adam Sobiechart

Część 3:

 BRAK WYBRANEJ OFERTY

Część 4:

 Wybrano: Iwona Magdalena Aleksandrowicz

Część 5:

 BRAK WYBRANEJ OFERTY

Część 6:

 Wybrano: Akademia Zdrowia Izabela Łajs.

Szczegółowe Informacje znajdują się w Protokole.

protokół str.1
protokół str. 2
protokół str. 3
protokół str, 4
protokół str.5
protokół str. 6
protokół str.7
protokół str. 8

Podpisanie umowy nastąpi do końca lutego 2018 roku. Wszystkie informacje zostaną przekazane indywidualnie drogą mailową bądź telefoniczną.