Przestroga.

Koleżanki i Koledzy
    Gdyby urzędnicy Oddziałów Wojewódzkich NFZ chcieli Was nakłaniać do zawierania umów na przyszły rok – to proszę nie podejmować żadnych rozmów ani korespondencji w tym zakresie. Kontraktowaniem umów na przyszły rok będzie się zajmował Zarząd Federacji PZ. Gdyby również spróbowali wysłać do Was aneksy na przyszły rok – absolutnie proszę nie podpisywać i zatrzymać je u siebie.
Z pozdrowieniem i przestrogą
Marek Twardowski