Z wielką przyjemnością informujemy o udziale naszej placówki w projekcie ”Przyjazny POZ-Zadowolony pacjent” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 realizowanym przez Związek Pracodawców „Mazowieckie Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia” w partnerstwie z Przychodnią Lekarską „Zdrowie”.

Celem głównym projektu jest wzrost zadowolenia pacjenta i podniesienie jakości funkcjonowania 51podmiotów leczniczych POZ z całej Polski poprzez wdrożenie systemowych rozwiązań organizacyjnych w okresie od 01.02.2018 do 31.01.2020.

GRUPĄ DOCELOWĄ PROJEKTU JEST:

 1. 51 podmiotów leczniczych POZ udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju POZ, które wdrożą narzędzia projakościowe w swoich strukturach na terenie całej Polski.
 2. 180 osób – pracowników podmiotów leczniczych POZ zatrudnionych na stanowisku personelu pomocniczego (m.in. rejestratorek/rejestratorów, personelu medycznego, pielęgniarek/pielęgniarzy) oraz lekarzy pracujących na terenie całego kraju w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego w 51 podmiotach leczniczych POZ, którzy podniosą swoje kompetencje na wybranych tematycznie szkoleniach.

ZADANIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W PROJEKCIE:

ZADANIE 1.

Spotkania w zakresie edukacji zdrowotnej dla pacjentów POZ organizowane w ramach kampania informacyjno -edukacyjnej w zakresie zdrowego żywienia, tj. w szczególności:

 1. a) Grupowe spotkania informacyjne z zakresu zdrowych nawyków żywieniowych dla pracowników POZ
 2. b) Grupowe spotkania informacyjne z zakresu zdrowych nawyków żywieniowych dla pacjentów POZ
 3. c) Indywidualne/osobiste konsultacje w zakresie edukacji zdrowotnej nt. zdrowego żywienia dla pacjentów POZ
 4. d) Telefoniczne konsultacje w zakresie edukacji zdrowotnej nt. zdrowego żywienia dla pacjentów POZ

ZADANIE 2.

Opracowanie i wdrożenie programu rozwoju kadr POZ, tj. w szczególności:

 1. a) Szkolenia personelu obsługowego:
 2. Asertywność i efektywna komunikacja z pacjentem. Jak skutecznie prowadzić aktywną i profesjonalną obsługę pacjenta. Standardy obsługi pacjenta w przychodni.
 3. Pacjent – mój towarzysz
 4. Praktyczne metody zarządzania czasem
 5. Wypalenie zawodowe personelu medycznego
 6. Prawa pacjenta. Vademecum personelu medycznego
 7. Stacjonarny kurs dietetyczny

 

 1. b) Wizyty studyjne dla pracowników POZ w placówkach leczniczych POZ

 

ZADANIE 3.

Współpraca lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej – usprawnienie przepływu informacji – elektroniczna wymiana informacji medycznej tj.:

 

 1. a) Telekonsultacje Lekarz/Lekarz diabetolog, endokrynolog
 2. b) Telekonsultacje specjalista/specjalista dietetyk, psycholog

 

WARTOŚĆ PROJEKTU:  1 740 420,00 zł

WKŁAD FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ: 1 466 825,97 zł

 

Szczegółowe informacje dotyczące projektu uzyskają Państwo bezpośrednio w punkcie rejestracyjnym placówki POZ oraz na stronie internetowej realizatora projektu:

https://pzmazowsze.pl/przyjazny-poz-zadowolony-pacjent/

 

Kontakt do realizatora projektu:

Związek Pracodawców „ Mazowieckie Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia”

 1. Żwirki i Wigury 33 lok. 50,

26-600 Radom

Koordynator Projektu: Magdalena Dawidowska

tel. 531-370-370

e-mail: m.dawidowska@pzmazowsze.pl

 

AKTUALNOŚCI

 1. harmonogram realizacji projektu
 2. Zapytanie cenowe dietetyk – wzór oferty
 3. Informacja o wyniku zakończenia procedury wyboru najkorzystniejszych ofert na usługę prowadzenia indywidualnych konsultacji oraz telekonsultacji polegających na doradztwie z zakresu zdrowego żywienia
 4. Informacja o wyniku zakończenia procedury wyboru najkorzystniejszych ofert na usługę prowadzenia spotkań informacyjnych dla 51 POZ oraz spotkań grupowych dla ich pacjentów biorących udział w projekcie – 
 5. Zapytanie ofertowe nr 4a/2018 na usługę prowadzenia spotkań informacyjnych dla 51 POZ oraz spotkań grupowych dla ich pacjentów biorących udział w projekcie –
  1. PZ-MD spotkania z dietetykiem
  2. Szczegółowy opis zamówienia na usługi szkoleniowe
  3. 2oswiadczenie – zał nr 2
  4. wzór oferty – zał 1
  5. oswiadczenie – zał nr 3
 6. Zapytanie ofertowe nr 3a/2018 na usługę prowadzenia indywidualnych konsultacji oraz telekonsultacji
  1. oswiadczenie – zał nr 2
  2. wzór oferty – zał 1
  3. oswiadczenie – zał nr 3
  4. PZ-MD zdrowe żywienie – szczegółowy opis zamówienia na usługi szkoleniowe
 7. Informacja o wyniku zakończenia procedury wyboru najkorzystniejszych ofert na,usługę prowadzenia spotkań informacyjnych dla 51 POZ oraz spotkań grupowych dla ich pacjentów biorących udział w projekcie 
 8. STRONA INTERNETOWA – Zasada na usługę prowadzenia indywidualnych konsultacji oraz telekonsultacji
  1. oswiadczenie – zał nr 3
  2. oswiadczenie – zał nr 2
  3. wzór oferty – zał 1
  4. PZ-MD zdrowe żywienie Szczegółowy opis zamówienia na usługi szkoleniowe 1
 9. Zapytanie ofertowe na usługę prowadzenia spotkań informacyjnych dla 51 POZ oraz spotkań grupowych dla ich pacjentów
  1. oswiadczenie – zał nr 2o
  2. swiadczenie – zał nr 3
  3. wzór oferty – zał 1
  4. PZ-MD spotkania z dietetykiem Szczegółowy opis zamówienia na usługi szkoleniowe 1
 10. Informacja o wyniku zakończenia procedury wyboru najkor [nocleg ze śniadaniem] – NOWE
 11. ZAPYTANIE CENOWE –
  1. PZ zapytanie cenowe program dietetyczny1
  2. PZ zapytanie cenowe program dietetyczny1
  3. PZ umowa program dieta1
 12. ZAPYTANIE CENOWE –
  1. PZ zapytanie cenowe program dietetyczny1 -wzór oferty
  2. PZ zapytanie cenowe program dietetyczny1
  3. PZ umowa program dieta1
 13. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2018 – Zamówienie na usługi hotelowe, wyżywienie w postaci obiadów, kolacji oraz przerw kawowych w trakcie szkolenia i wynajem sali konferencyjnej dla uczestników szkoleń w ramach projektu – 
  1. wzór oferty- Załącznik nr 1
  2. Oświadczenie – załącznik nr 2
  3. Szczegółowy opis Zamówienia
  4. Wzór umowy
 14. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2018
  1. wzór oferty szkolenia – zał 1
  2. wykaz doświadczenia- zał 2
  3. oswiadczenie – zał nr 3
  4. oswiadczenie – zał nr 4
  5. Szczegółowy opis zamówienia na usługi szkoleniowe 1.1
 15. REGULAMIN REKRUTACJI
 16. DOKUMENTY REKRUTACYJNE PLACÓWEK POZ ORAZ UCZESTNIKÓW
  1. Zaświadczenie o zatrudnieniu
  2. Ankieta dla uczestnika
  3. Karta rejestracji dla firmy
  4. Deklaracja
  5. Karta rejestracji dla uczestnika
 17. Protokół wyboru najkorzystniejszych ofert na usługi szkoleniowe realizowane w ramach projektu „Przyjazny POZ- Zadowolony pacjent”
Zgłoszenia placówek medycznych POZ oraz ich pracowników przyjmowane będą:
 • osobiście w Biurze Projektu- ul. Żwirki i Wigury 33 lok.50 Radom
 • mailowo na adres a.szparaga@pzmazowsze.pl
 • drogą wysyłkową : 26-600 Radom ul. Żwirki i Wigury 33 lok.50 poprzez dostarczenie wypełnionych formularzy rejestracyjnych od dnia 15.02.2018 roku do dnia 31.03.2018.
Formularze wraz z szczegółowym Regulaminem Rekrutacji będzie dostępny na stronie www.pzmazowsze.pl
Ponadto szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji dostępne są także pod nr Tel. 531-370-370