Przypominamy o funduszu rezerwowym

W związku z uchwaleniem przez Walne Zgromadzenie Federacji PZ,

wyższej składki członkowskiej, przypominamy o wpłatach na fundusz rezerwowy

zgodnie z uchwałą nr. 8 /2016 Walnego Zgromadzenia Delegatów ZPMPPOZ z dnia 06.03.2016r

Zarząd Związku