Pytania członków Związku wraz z odpowiedziami naszego biura.


NAJNOWSZE!

22.03.2017

Czy do NFZ musimy zgłaszać każdą zmianę w harmonogramie pracy pracowników?

17.03.2017

Czy istnieje jakiś spis leków do zestawu przeciwwstrząsowego dla POZ, który proponuje Porozumienie, czy mamy sugerować się podanymi lekami z zarządzenia NFZ?

15.03.2017

Czy Lekarza pracującego pod nadzorem zgłasza się do SZOI, czy robię zgłoszenie do umowy i czy on wtedy normalnie nie musi z nami siedzieć w przychodni i czy może wypełnić kartę Dilo?

13.03.2017

Dostęp do e-zwolnień za pośrednictwem programu Kamsoft? Czy któraś przychodnia korzysta z takiego rozwiązania?

08.03.2017

Czy muszę sprawozdawać badania, katy dilo osobnym raportem?

01.03.2017

Rehabilitacja lecznicza w KRUS?

27.01.2017

Wysokość opłaty dla usdostępnianie dokumentacji medycznej firmom ubezpieczeniowych?

01.02.2017

Czy powinniśmy zainteresować się ofertą na wdrożenie systemu ISO9001?

NAJNOWSZE!


20.10.2016

Czy książeczki sanitarno – epidemiologiczne może podbijać lekarz POZ czy tylko medycyny pracy? Jeśli lekarz POZ to czy musi mieć on jakieś dodatkowe uprawnienia?

19.10.2016

Czy jako przychodnie POZ musimy publikować informacje w SEZOZ (System Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia)?

12.10.2016

Zwracam się z prośbą o udzielenie pomocy w sprawie wprowadzania świadczeń dla obcokrajowców z poza UE. Proszę o podanie jakich dokumentów mamy żądać od w/w pacjentów (dotyczy to osób dorosłych jak i dzieci uczęszczających do szkół). Jak te dane wprowadzić do programu SOMED. Usługi do tej pory wprowadzane były na podstawie jednorazowych oświadczeń. Po weryfikacji usług miesiąca września wyświetlają się jako błąd – niedozwolony tytuł uprawnień dla pacjentów “NN i “NW”

04.10.2016

Czy od września br. (2016) dodatek z NFZ przysługuje również pielęgniarce do szczepień na umowie cywilno – prawnej?

27.09.2016

W naszych dokumentach istnieje nieścisłość- zgodnie z księgą rejestrową VIII część kodu 0012 NFZ na SZOI wgrał nam do umowy VIII-cz 0010. Który numer jest poprawny i który w związku z tym zmienić. Proszę o poradę.

Czy można pacjentowi wypożyczyć oryginał historii choroby na komisję do ZUS/KRUS? Jeśli tak, to na jakiej podstawie?

26.09.2016

Bardzo proszę o potwierdzenie informacji odnośnie możliwości wystawiania recept w programie 75 + przez lekarzy na których listach nie znajduje się dany pacjent. Z informacji płynących w ostatnich dniach z NFZ wynika że recepty może wystawić tylko lekarz dla pacjenta który jest na jego liście. Wyjątkiem oczywiście jest tylko zastępstwo.

10.09.2016

Proszę o informację jak powinniśmy postępować z pacjentami, którzy zgłaszają się do naszych placówek z prośbą w wypisanie skierowań na badania przed planowaną kolonoskopią. Dotyczy to dwóch przypadków : kolonskopia bez skierowania – w ramach badań profilaktycznych i drugi przypadek kolonoskopia wykonywana na nasze skierowanie.

06.09.2016

Wśród lekarzy uprawnionych do wystawiania recept są “lekarze, którzy w dniu 29.09.2007 roku udzielali porad w POZ (ale mogą tylko do 31.12.2017 potem stracą uprawnienia chyba, że dorobią specjalizację”. Czy lekarz, który pracuje w POZ od 2004 roku (specjalizacja dermatolog) może wypisywać recepty czy musi jeszcze mieć spełniony warunek 10 lat pracy w POZ przed rokiem 2007

29.06.2016

Kto powinien wypisać zlecenie na transport sanitarny w przypadku pacjenta po udarze mózgu, z niedowładem połowiczny, który przy wypisie z oddziału neurologicznego w Ciechanowie otrzymał skierowanie do oddziału rehabilitacji w Mławie?

19.08.2016

Zwracamy się z prośbą o przeanalizowanie umowy na poekspozycję którą wymaga sanepid. Czy taka umowa jest konieczna? i na jakiej podstawie?

22.06.2016

Czy możemy legalnie wypisywać recepty i zlecenia na zaopatrzenie i na jakich zasadach?

31.05.2015

Co powinna zawierać pieczątka?