Rekomendacja Porozumienia Organizacji Lekarskich w sprawie korzystania z systemu elektronicznych zwolnień lekarskich

Przedstawiciele Federacji Porozumienie Zielonogórskie, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy i Polskiej Federacji Pracodawców Ochrony Zdrowia na spotkaniu w dniu 23.01.2016 r. uznali, że aplikacja przygotowana przez ZUS wymaga znaczących poprawek i do czasu ich wprowadzenia nie rekomendują lekarzom zakładania kont na portalu i wystawiania zwolnień w systemie elektronicznym ZUS.Przedstawiciele POL oczekują: 1. Radykalnego uproszczenia systemu wystawiania e-zwolnień tak by rolą lekarza było określenie rozpoznania i czasu niezdolności do pracy a wszystkie pozostałe elementy procedury (np. określenie adresu pobytu, płatników składek) odbywały się poza obowiązkami lekarza.2. Stworzenia przez ZUS interfejsu pozwalającego na swobodne komunikowanie się z systemem e-ZLA aplikacji gabinetowych (dzisiaj lekarz w celu wystawienia zwolnienia musi logować się na portalu e-zwolnień, często wielokrotnie w ciągu dnia.)3. Racjonalnego rozwiązania kwestii wystawiania zwolnień lekarskich w sytuacji braku dostępu do internetu (w aktualnie obowiązującym modelu lekarz musi przewidzieć taka sytuacje i pobrać na zapas pewną pulę numerów, wydrukować pacjentowi zwolnienie a po odzyskaniu dostępu do sieci wprowadzić ręcznie wystawione zwolnienia do systemu ZUS. Dopiero po wprowadzeniu całej puli będzie można otrzymać kolejne numery. O liczbie przyznawanych jednorazowo numerów decydował będzie ZUS)4. Zmiany sposobu podpisywania wystawionych zwolnień (dzisiaj możliwe jest użycie podpisu kwalifikowanego, który jest płatny i koszty jego zakupu obciążają lekarza lub przychodnię. Alternatywną metodą autoryzacji jest prywatną profil zaufany e-puap lekarza – o ile taki profil posiada). W ocenie zebranych e-puap, który wymaga przesyłania sms-ów lub maili jest zbyt czasochłonny. Nie dokonano również oceny jak ten system zadziała jeżeli jednocześnie zaloguje się kilkanaście tysięcy lekarzy.5. Określenie refundacji kosztów związanych z wprowadzeniem systemu e-zwolnień.Wprowadzenie e-zwolnień w obecnym kształcie dla części lekarzy jest niemożliwe, a dla wszystkich korzystających oznacza wydłużenie czasu koniecznego na obsługę administracyjną i tym samym skrócenia pozostałego czasu na wizytę pacjenta. POL nie może się zgodzić na żadne rozwiązanie, które skutkować będzie zmniejszeniem dostępu lekarza dla pacjenta, jak jest właśnie w tym przypadku. Zdaniem POL rozwiązanie wyżej wymienionych problemów jest warunkiem niezbędnym do kolejnego etapu jakim powinien być pilotaż realizowany z określoną grupą lekarzy. Dopiero po jego zakończeniu i analizie wniosków procedura wystawiania e-zwolnień może zostać uznana za gotową do wykorzystania w szerokim zakresie. W ocenie POL lekarze powinni wstrzymać sie z korzystaniem z aplikacji e-zwolnień by pozwolić Politykom i Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych na efektywne wykorzystanie dwuletniego okresu przejściowego. Uważamy, że jest to wystarczający czas na przeprowadzenie niezbędnych zmian legislacyjnych i informatycznych.

Source:: Informacje Krajowe PZ

Dodaj komentarz