Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje w sprawie POZ

Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje w sprawie POZRzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Zdrowia oraz Prezesa NFZ o informacje na temat planowanych działań w celu rozwiązania problemów podstawowej opieki zdrowotnej.W swoim wystąpieniu RPO opiera się wyłącznie na raporcie z kontroli NIK pt. „Funkcjonowanie podstawowej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej finansowanej ze środków publicznych”. Powtarza zawarte w nim tezy, m.in. o „zaniechaniu przez lekarzy POZ wykonywania i dokumentowania badań lekarskich w celu wczesnego rozpoznania chorób cywilizacyjnych, zwłaszcza schorzeń układu krążenia oraz chorób nowotworowych”. RPO cytuje też ustalenia NIK, według której działania administracji publicznej na rzecz realizacji podstawowych celów i zadań medycyny rodzinnej oraz tworzenia warunków dla prawidłowego funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej należy uznać za niewystarczające.Z tą tezą raportu NIK zgadza się Federacja Porozumienie Zielonogórskie, idąc nawet jeszcze dalej – działania administracji publicznej w tej kwestii nie tylko są w ostatnich latach „niewystarczające”, ale wręcz niszczą POZ.- Na profilaktykę większość lekarzy POZ po prostu nie ma czasu – mówił po publikacji raportu NIK Jacek Krajewski, prezes PZ. – W Polsce na 10 tys. mieszkańców przypada 22 lekarzy. To jeden z najgorszych wskaźników spośród wszystkich państw OECD. Stanowczo za mało jest też lekarzy rodzinnych.Prezes PZ podkreślał też obciążanie lekarzy POZ coraz większą ilością obowiązków biurokratycznych, co utrudnia im działania na rzecz profilaktyki zdrowotnej.

Source:: Informacje Krajowe PZ

Dodaj komentarz