10.05.2018 SPOTKANIE W NFZ

Koleżanki i Koledzy
W dniu dzisiejszym w Warszawie odbyło się spotkanie Zespołu Negocjacyjnego Porozumienia Zielonogórskiego (Marek Twardowski, Marek Sobolewski, Tomasz Zieliński) z Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzejem Jacyną. Porozumienie Zielonogórskie wyartykułowało swoje oczekiwania w związku z potrzebą przedłużenia aneksów POZ od 1 lipca 2018. Spotkanie odbyło się w dobrej atmosferze. Prezes NFZ zobowiązał się do przedstawienia konkretnych propozycji w dniu 6 czerwca 2018 na spotkaniu w Warszawie.
Z pozdrowieniem w imieniu Zespołu Negocjacyjnego
Marek Twardowski