STANOWISKO FEDERACJI POROZUMIENIE ZIELONOGÓRSKIE W SPRAWIE PROTESTU LEKARZY REZYDENTÓW.

 

Federacja Porozumienie Zielonogórskie zdecydowanie popiera postulat środowiska lekarzy rezydentów, aby w możliwie szybkim tempie zwiększyć nakłady na ochronę zdrowia w Polsce. Jest to ruch niezbędny, aby nasi pacjenci mogli być leczeni na wysokim poziomie, a pracownicy ochrony zdrowia mogliby być wynagradzani godnie, adekwatnie do ciężkiej pracy, którą wykonują. Nasz kraj musi zrobić wszystko, aby w obliczu wyzwań dla systemu ochrony zdrowia, jakim jest m.in. starzenie się społeczeństwa, nie dopuścić do tego, aby absolwenci studiów medycznych wyjeżdżali za granicę.  Jako lekarze prowadzący podmioty lecznicze apelujemy o uwzględnienie w głównych priorytetach naszego państwa odbudowanie i odmłodzenie kadr medycznych.