Szczepienia przeciw pneumokokom powinny być wprowadzone jak najszybciej

Ministerstwo Zdrowia chce wprowadzić obowiązkowe szczepienia przeciwko Streptococcus pneuminiae dla dzieci  od 2 miesiąca życia do ukończenia 19 roku życia, urodzonych po dniu 31 grudnia 2016 r. Nowela rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych miałaby wejść w życie 1 stycznia 2017 r.

Federacja „Porozumienie Zielonogórskie” stoi na stanowisku, że obowiązkowe szczepienie przeciw pneumokokom powinno być wprowadzone jak najszybciej, skoro zostało pozytywnie zaopiniowane przez AOTM. Zdaniem Federacji, przedłużenie okresu oczekiwania na wprowadzenie szczepienia przeciw pneumokokom do zakresu szczepień obowiązkowych jest  nieopłacalne z punktu widzenia zdrowia dzieci oraz związanych z tym kosztów.

W swojej opinii na temat projektu rozporządzenia Federacja zwraca także uwagę na takie skutki nowych regulacji, jak zwiększenie nakładu pracy lekarzy POZ, a przede wszystkim wzrost kosztów funkcjonowania podmiotu, co wiąże się m.in.
z materiałami zużywanymi do szczepienia czy utylizacją odpadów. Zdaniem Federacji, powinno się to uwzględnić w finansowaniu świadczeń.

„Zwracamy również uwagę na zakup odpowiednich szczepionek do realizacji PSO, tak aby przy rosnącej ilości bakterii i wirusów przeciwko, którym podawane są szczepionki podczas jednej wizyty nie rosła ilość koniecznych ukłuć. Stosowanie preparatów, które same są połączeniem, lub takich które mają możliwość mieszania przed podaniem i potem podawania łącznie winny być preferowane” – czytamy w stanowisku Federacji, przekazanemu resortowi.

Prezes PZ Jacek Krajewski uważa, że wprowadzenie obowiązkowych szczepień przeciwko pneumokokom to krok w dobrym kierunku.

– Świadczą o tym statystyki, z których wynika, że zaszczepione dzieci znacznie rzadziej chorują na zakażenia dolnych dróg oddechowych – mówi Jacek Krajewski. – Szkoda tylko, że ministerstwo chce refundacji tych szczepień jedynie wobec dzieci,a nie także wobec innych grup ryzyka, np. osób starszych.