SZKOLENIA”KOMPETENCJE DLA ROZWOJU SEKTORA OCHRONY ZDROWIA”

Szkolenia "Kompetencje dla rozwoju sektora ochrony zdrowia"
Zapraszamy na szkolenia w ramach projektu „Kompetencje dla rozwoju sektora ochrony zdrowia”

Projekt jest współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Działanie 5.2.Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotami leczniczymi, przedstawicieli płatnika i podmiotów tworzących, co przełoży się na poprawę efektywności funkcjonowania systemy ochrony zdrowia, poprzez udział pracowników w szkoleniach, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju zdolności analitycznych i audytu wewnętrznego w jednostkach systemu ochrony zdrowia.

W ramach projektu przewidziane są szkolenia pt. „Zarządzanie małą placówką medyczną”

  • BLOK I Zarządzanie ryzykiem w małej placówce leczniczej (2 dni po 8h lekcyjnych),
  • BLOK II Zarządzanie rozwojem małej placówki medycznej w kontekście zmian systemowych (2 dni po 8h lekcyjnych).

Najbliższe szkolenie odbędzie się w terminie 4,5.11.2017r. Miejsce szkolenia zostanie potwierdzone w dniu 27.10.17r.
W załączniku przedstawiamy regulamin rekrutacji wraz z formularzem zgłoszeniowym i oświadczeniami
W terminie 4,5.11.2017r. odbędzie się szkolenie nr 1 w ramach bloku I tj. zarządzanie ryzykiem w małej placówce medycznej

W przypadku zainteresowania i/lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt ze specjalistą ds. rekrutacji i organizacji szkoleń Panem Wojciechem Nawrotem
mail: w.nawrot@federacja-pz.pl
tel. 531 037 008