Szkolenie dotyczące zmian w sprawozdawczości

Szkolenie ze zmian w sprawozdawczości odbędzie się w Radomiu  04.02.2015 r (środa) godz.16:00 Hotel Gromada ul. Narutowicza 9.

Koszt szkolenia  około 100 zł za osobę w zależności od ilości uczestników.

Czas szkolenia ok. 2 godziny

Zakres:

Pakiet Onkologiczny – Podstawowa Opieka Zdrowotna

Pakiet Onkologiczny – Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

Pacjenci pierwszorazowi – Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

Kolejki oczekujących – zmiany

Zmiany – Podstawowa Opieka Zdrowotna

Zmiany – Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

KS-PPS, KS-SOMED – zmiany w praktyce

Dyskusja