TOMASZ ZIELIŃSKI – ekspert PZ – NAGRODZONY! ZOSTAŁ MENEDŻEREM RYNKU ZDROWIA – PLACÓWKI NIEPUBLICZNE

To ogromne wyróżnienie dla nagrodzonego, a dla nas zaszczyt i satysfakcja, że na co dzień z takim specjalistą pracujemy.

Nagrody co roku przyznaje magazyn i portal Rynek Zdrowia. Nagradzane są osoby, których działalność wywiera pozytywny wpływ na ochronę zdrowia w Polsce. Podczas corocznego Forum Rynku Zdrowia honorowane są instytucje i osoby, które odniosły znaczące sukcesy w zarządzaniu placówkami medycznymi, w rozwoju terapii i dbaniu o stan zdrowia Polaków.

Portrety Polskiej Medycyny przyznawane są wybitnym ekspertom. W tym roku – podczas uroczystego XVII Forum – w kategorii Menedżer Roku – placówki niepubliczne – nagrodę przyznano dr Tomaszowi Zielińskiemu.

Doktor Zieliński prowadzi NZOZ Promed w województwie lubelskim w dwóch miejscowościach – Zakrzew i Wysokie. Na co dzień jest lekarzem rodzinnym. W poradni opiekuje się swoimi pacjentami, ale to nie przeszkadza, by dr Zieliński angażował się także w debaty i dyskusje eksperckie dotyczące usprawnienia narzędzi informatycznych w poradniach POZ, a także inne kwestie związane z lepszym funkcjonowaniem placówek podstawowej opieki zdrowotnej.Jest wiceprezesem Porozumienia Zielonogórskiego, prezesem Lubelskiego Związku Lekarzy Rodzinnych – Pracodawców i wiceprezesem Polskiej Izby Informatyki Medycznej. Z powodzeniem łączy wiele funkcji. Dzięki jego uwagom możliwe było szybsze, oparte o praktykę, doskonalenie wielu rozwiązań informatycznych.

Forum Rynku Zdrowia stało się jedną z ważniejszych i najbardziej reprezentatywnych debat o stanie i planowanych zmianach w polskim systemie opieki zdrowotnej. Co roku podczas Forum goszczą tu wybitne postacie polskiej medycyny, czołowi menedżerów placówek medycznych oraz liderzy przemysłu farmaceutycznego w Polsce.

Wśród dotychczasowych laureatów Portretów Polskiej Medycyny znaleźli się wybitni lekarze i znakomici menedżerowie. Kandydatów zgłaszają dziennikarze Portalu i magazynu Rynek Zdrowia i w drodze głosowania wyłaniani są laureaci. Nagrody przyznawane są w 6 kategoriach –

• Menedżer Rynku Zdrowia (placówki publiczne)

• Menedżer Rynku Zdrowia (placówki niepubliczne)

• Lekarz Rynku Zdrowia

• Wydarzenie Rynku Zdrowia

• Osobowość Rynku Zdrowia

• Lider Rynku Zdrowia (laur główny)