Uroczystości pogrzebowe dr. n. med. Andrzeja Włodarczyka

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

dr. n. med. Andrzeja Włodarczyka,

w latach 2000–2009 przewodniczącego i prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie,

przez lata członka Naczelnej Rady Lekarskiej oraz jej wiceprezesa,

wieloletniego członka Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie,

delegata na Krajowy i Okręgowy Zjazd Lekarzy,

w latach 2007–2008 oraz 2011–2012 podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia,

znakomitego chirurga, zaangażowanego w pracę na rzecz samorządu lekarskiego.

Wszystkim bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Zarząd Mazowiego Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia


Uroczystości pogrzebowe dr. n. med. Andrzeja Włodarczyka

odbędą się 6 sierpnia 2018 r. (poniedziałek) o godzinie 15:00

w kościele Św. Karola Boromeusza na Starych Powązkach w Warszawie.