UWAGA KOLEJNI OSZUŚCI.

W związku z przesyłanymi do naszych przychodni  wezwaniami do zapłaty za umieszczenie w rejestrze prowadzonym rzekomo przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej informujemy, że jest to kolejna próba wyłudzenia pieniędzy.

Biuro MPPOZ

Poniżej komunikat ministerstwa w tej sprawie:

Informujemy, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie ma nic wspólnego z rozsyłanymi pocztą elektroniczną wezwaniami do zapłaty za potwierdzenie wpisu do Rejestru. To próba wyłudzenia pieniędzy.

W ostatnim czasie do różnych instytucji trafiają przesyłane pocztą elektroniczną maile. Autor, podszywając się pod MRPiPS, domaga się wpłaty pieniędzy na podane poniżej konto, na poczet potwierdzenia wpisu do Rejestru. Powołuje się przy tym na regulamin resortu.

 Podpisana pod wezwaniem osoba nie jest pracownikiem ministerstwa, podany adres poczty elektronicznej nie jest zarejestrowany w domenie resortu, nieprawdziwy jest również adres siedziby ministerstwa. Podany numer konta nie należy do MRPiPS.

 Fałszywa jest również informacja o konsekwencjach nieuregulowania należności. Regulamin  organizacyjny ministerstwa nic nie mówi o tej kwestii.

 MRPiPS skierowało sprawę wyłudzeń do prokuratury.

 Link do komunikatu:

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/ministerstwo/art,8606,uwaga-oszusci-wciaz-aktywni.html