Walne Zgromadzenie Delegatów Mazowieckiego Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia

 

W dniach 5 i 6 marca 2016 w WDW  Rewita w Ryni nad Zalewem Zegrzyńskim odbyła się kolejna konferencja szkoleniowa MPPOZ połączona z Walnym Zgromadzeniem Delegatów.

W części edukacyjnej poruszono szereg tematów z zakresu pediatrii i neonatologii, chorób zakaźnych i alergologii. Dużym zainteresowaniem cieszył się kolejny wykład z cyklu „zaświadczenia w praktyce lekarza rodzinnego.

W drugim dniu odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów MPPOZ.

Zarząd związku przedstawił sprawozdanie z ostatniego roku swojej Pracy. Zebrani jednomyślnie udzielili absolutorium Zarządowi.

Przedyskutowano plan działań związku na najbliższy rok.

Zebrani wysłuchali informacji prezesa Zarządu na temat spraw podejmowanych aktualnie przez Przedstawicieli Porozumienia Zielonogórskiego w rozmowach z Ministerstwem Zdrowia i organizacjami działającymi w systemie ochrony Zdrowia. Przedstawiono koncepcje zmian w systemie POZ, stan prac nad założeniami do ustawy o POZ i pomysły związane z koordynowaną opieką zdrowotną.

Szczegółowe informacje dotyczące spraw omawianych przez WZD i podjętych uchwał zostaną przekazane na spotkaniach w powiatach.

 

Biuro MPPOZ