WAŻNA INFORMACJA

Szanowni Państwo

W dniu dzisiejszym zaplanowana jest kolejna tura rozmów Przedstawicieli federacji Porozumienie Zielonogórskie z Ministerstwem Zdrowia i Centralą NFZ. Uzgodnione zostaną kolejne kwestie istotne dla naszej pracy w roku 2016.

W godzinach popołudniowych zarząd MPPOZ spotyka się z Dyrekcją MOW NFZ.

O wynikach tych spotkań poinformujemy Państwa w kolejnych komunikatach.

Poprzypominamy, że do czasu zakończenia rozmów, nie podejmujemy żadnych działań w zakresie  zawierania umów na rok 2016. Państwa wnioski czekają w biurach.

Z poważaniem

Wojciech Pacholicki
Prezes zarządu MPPOZ