WAŻNE!!!!!!!!!Zawieranie umów POZ na 2016 r

Szanowni Państwo;

W związku z komunikat NFZ w sprawie postępowania o zawarcie umów w 
rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna od dnia 01.01.2016 r. prosimy 
postępować jak w załączonej instrukcji.


szczegóły po zalogowaniu.