ważność skierowań do specjalisty

W związku z nową falą pacjentów zgłaszających się po skierowania w celu kontynuacji leczenia w poradniach specjalistycznych przypominamy stanowisko MOW NFZ dotyczące tej sprawy.  Od roku 2009 przepisy ustawy i Ogólnych Warunków Umów regulujące te kwestie nie były zmieniane.

ważność skierowań

Link do informatora NFZ dla pacjentów

http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=11&dzialnr=5&artnr=6008