Wizytatorzy akredytacyjni POZ na start!

logo-projektu-poz-180Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia zakończyło pierwszą i drugą edycję naboru na szkolenie wizytatorów akredytacyjnych w podmiotach podstawowej opieki zdrowotnej realizowane w ramach Projektu “Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki”.
Centrum informuje, że po weryfikacji nadesłanych zgłoszeń pod względem spełniania wymagań formalnych oraz po przeprowadzeniu oceny merytorycznej i oceny spełniania kryteriów preferencyjnych ostatecznie na szkolenie wizytatorów akredytacyjnych w POZ zostało zakwalifikowanych 96 osób. Rozpoczęły się już pierwsze szkolenia.
– Wszyscy wizytatorzy są praktykami, bo według kryteriów naboru konieczne było posiadanie specjalizacji z medycyny rodzinnej, minimum pięcioletni staż w pracy w POZ oraz aktualna praca w POZ – mówi ekspert Porozumienia Zielonogórskiego Joanna Zabielska-Cieciuch, która pozytywnie przeszła weryfikację. – Nazwa tej funkcji może być nieco myląca: w rzeczywistości wizytator nie jest kontrolerem, ale ma za zadanie pomóc praktykom przejść proces akredytacyjny. Każdy z nas będzie miał pod opieką 2-3 praktyki.
Jest w czym pomagać – zestaw standardów akredytacyjnych obejmuje 123 pozycje. Poziom spełniania tych standardów przez praktyki będzie punktowany przez wizytatora najpierw wstępnie, a potem po zakończeniu procesu wdrażania. Wizytator sporządzi raport, który będzie podstawą do przyznania certyfikatu jakości.
Pierwsze wizytacje rozpoczną się w marcu przyszłego roku. W 2017 r. przeglądami akredytacyjnymi ma być objętych 150 praktyk. Jak podkreśla Joanna Zabielska-Cieciuch, proces akredytacyjny to nie tylko możliwość nieodpłatnego uzyskania certyfikatu jakości, ale też poprawy organizacji praktyki.

źródło: http://fpz.org.pl/