WYJAŚNIENIE WS WERYFIKACJI UBEZPIECZEŃ PACJENTÓW Z KARTĄ EKUZ

 

W związku z pytaniami dotyczącymi postępowania z pacjentem, który w systemie EWUŚ ma potwierdzony status ubezpieczenia („jest zielony”) a jednocześnie informuje nas, że pracuje za granicą i tam płaci ubezpieczenie informujemy, że potwierdzenie prawa do świadczeń z systemu EWUŚ zdejmuje z przychodni wszelką odpowiedzialność za ewentualne koszty refundacji recept i skierowań.

Potwierdzenie z systemu EWUŚ zapisują się automatycznie w naszych programach w chwili weryfikacji.