Wyłudzanie pieniędzy w związku z nieprzestrzeganiem RODO

W ostatnim czasie Urząd Ochrony Danych Osobowych informuje, że przedsiębiorcy dostają wezwania do zapłaty za rzekome nieprawidłowości w stosowaniu RODO. Przedsiębiorcy otrzymują list, który zawiera poniższe informacje:

  1. “w wyniku przeprowadzonych „czynności sprawdzających” wykryto nieprawidłowości związane z wdrożeniem przepisów RODO”
  2. “znajduje się wezwanie do zapłaty na podane konto w terminie 7 dni – tzw. „opłata fakultatywna”
  3. “w przypadku jej nieuiszczenia grozi kara w wysokości do 20 mln euro lub do 4 % wartości wolumenu światowego obrotu przedsiębiorstwa”.

Sfałszowane dokumenty zawierają wizerunek orła, pieczątkę z imieniem, nazwiskiem i podpisem osoby. Nazwa instytucji podanej w nagłówku i pieczątce może kojarzyć się m.in. z Urzędem Ochrony Danych Osobowych. Dodatkowe dane jakie są podawane w piśmie nadawcy to NIP czy adres. Pochodzą one od różnych i przypadkowych podmiotów. W przypadku otrzymania takiego pisma prosimy o niezwłoczny kontakt z DPAG.