Zaproszenie na najbliższe posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. zdrowia publicznego

Prezes Porozumienia Zielonogórskiego Jacek Krajewski został zapraszony na najbliższe posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. zdrowia publicznego, które odbędzie się w dniu 16 marca 2016 r. (środa) o godz. 15.00 w sali 01/bud. F. z udziałem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, p. Jarosława Pinkasa.
Porządek spotkania:

1. Najważniejsze wyzwania zdrowia publicznego – dyskusja.

2. Plan pracy na rok 2016.

źródło: http://www.federacjapz.pl/