Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w dniu 18 maja 2019 roku w Warszawie

Zawiadomienie

W imieniu zarządu Związku Pracodawców Mazowieckie Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia zapraszam na Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w dniu 18 maja 2019 roku o godzinie 10:00 w Hotelu Felix przy ul. Omulewskiej 24 w Warszawie

Sprawozdanie finansowe za rok 2018 oraz projekty uchwał będą dostępne do wglądu  u członków zarządu oraz w biurze związku w Radomiu.

Regulamin Walnego Zgromadzenia i statut związku dostępne są poniżej:

  1.  REGULAMIN WALNE
  2.  STATUT MPPOZ

Szczegóły dotyczące transportu uzgadniane będą z Państwem przez pracowników biura MPPOZ w terminie późniejszym.

Prezes ZPMPPOZ

Katarzyna Kowalik