Zespół do spraw ustawy o POZ rozpoczął pracę.

 

11 stycznia 2016 r. po raz pierwszy spotkał się zespół, powołany przez ministra zdrowia do opracowania ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej. Założenia do tego aktu prawnego mają być gotowe do końca czerwca b.r.

Zespół składa się z 21 osób i znajdują się w nim przedstawiciele wszystkich organizacji lekarzy rodzinnych. Porozumienie Zielonogórskie reprezentuje w nim prezes Jacek Krajewski, Teresa Dobrzańska-Pielichowska, Marek Twardowski, Andrzej Zapaśnik i Mariusz Kocuj.

Pierwsze spotkanie miało charakter roboczy – ustalono m.in. zakres i harmonogram prac na najbliższe miesiące.

– Ustawa o POZ jest potrzebna i Porozumienie Zielonogórskie będzie zadowolone, jeśli w końcu taka powstanie – mówi prezes PZ Jacek Krajewski. – Pamiętajmy, że to już nie pierwsze podejście do takiego aktu prawnego. Miejmy nadzieję, że tym razem szczęśliwie się sfinalizuje.

Członkowie zespołu usłyszeli od ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła zapewnienie, że w jego opinii podstawowa opieka zdrowotna powinna być fundamentem systemu ochrony zdrowia, że musi być dostępna dla każdego, a także że minister opowiada się za modelem opieki koordynowanej przez lekarza rodzinnego. To założenia zbieżne także z postulatami lekarzy Porozumienia Zielonogórskiego, o które federacja zabiega od lat.

Zdaniem członków zespołu z ramienia PZ przed tworzeniem przepisów ustawy, konieczna jest rzetelna analiza obecnego stanu podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce.

Kolejne spotkanie zespołu zaplanowano na 26 stycznia b.r.