ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU DIABETOLOGICZNEGO.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do współpracy placówki POZ w  ramach konkursu, którego przedmiotem jest poprawa stanu zdrowia mieszkańców województwa mazowieckiego uzyskana, poprzez przeprowadzenie działań edukacyjnych z zakresu diabetologii oraz badań przesiewowych w kierunku wykrywania cukrzycy.

Poniżej przedstawiamy Państwu zarys projektu, który w całości zostanie sfinansowany z Funduszy Unijnych:

Program jest skierowany do osób w wieku powyżej 60 lat, dotychczas niezdiagnozowanych w kierunku cukrzycy – w zakresie konsultacji diabetologicznych i edukacji pacjentów.

Rola Placówki POZ

Przeprowadzenie cykl konsultacji diabetologicznych, na które składać się ma:

1. oznaczenie poziomu hemoglobiny glikowanej HbA1c,
2. pomiar wskaźnika BMI,
3. pomiar ciśnienia tętniczego krwi,
4. ocena wykrytych powikłań cukrzycy,
5. konsultacja indywidualna internistyczna lub diabetologiczna,
6. konsultacja dietetyczna podczas wykładu dla pacjentów – zorganizowane przez Biuro Związku

Koszty konsultacji badań będą sfinansowane z programu.

Dodatkowe działania w ramach konkursu:

1. akcja informacyjna mająca na celu poinformowanie grup docelowych o kryteriach włączania; podczas akcji przekazane zostaną także materiały informacyjne zawierające dane dotyczące podstawowych objawów i skutków nieleczonej cukrzycy – materiały zostaną przygotowane i dostarczone do Placówki
2. działania edukacyjne dla pacjentów w oparciu o dostarczone materiały w formie tzw. akcji promocji zdrowia
3. szkolenia prowadzone wśród personelu medycznego zorganizowane przez Biuro Związku mające na celu przekazanie kompleksowej i aktualnej wiedzy z zakresu diabetologii – personel medyczny: lekarze oraz pielęgniarki posiadający prawo wykonywania zawodu i pracujący na terenie województwa mazowieckiego.


W związku z powyższym Biuro Związku zaprasza placówki POZ zainteresowane udziałem w projekcie o przesłanie zgłoszenia mailem do Biura Związku na adres mailowy biuro@pzmazowsze.pl w terminie do 16.03.2017 (czwartek).

Pozostajemy do Państwa dyspozycji.