ZMIANA WZORÓW DEKLARACJI WYBORU – WAŻNE

Szanowni Państwo,

Z dniem 01 października 2018 r. zaczną obowiązywać nowe wzory deklaracji wyboru. Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej z tym dniem zaczną obowiązywać 4 rodzaje deklaracji wyboru:

1. do świadczeniodawcy oraz lekarza poz, dla świadczeniodawców, którzy udzielają świadczeń tylko w zakresie lekarza poz;

2. do świadczeniodawcy oraz pielęgniarki poz, dla świadczeniodawców, którzy udzielają świadczeń tylko w zakresie pielęgniarki poz;

3. do świadczeniodawcy oraz położnej poz, dla świadczeniodawców, którzy udzielają świadczeń tylko w zakresie położnej poz;

4. do świadczeniodawcy oraz lekarza poz, pielęgniarki poz i położnej poz, dla świadczeniodawców, którzy udzielają świadczeń we wszystkich trzech zakresach (lekarz/pielęgniarka/położna poz).

Deklaracje złożone przed tym terminem, na wzorach obowiązujących dotychczas, zachowują swoją ważność.

W załączeniu udostępniamy Państwu treść rozporządzenia i komunikat NFZ w tej sprawie.

Deklaracje wyboru D20181295

Komunikat dot. nowych wzorów deklaracji wyboru

Pozdrawiam

Katarzyna Sadurska
_______________________________________________
Wiceprezes Zarządu Mazowieckiego Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia
ul. Żwirki i Wigury 33 lok. 50, 26-600 Radom
tel. 608 308 578